KARTY BANKOWE

Karty bankowe są stałym elementem w naszym życiu. Posługujemy się nimi praktycznie wszędzie: w sklepach, supermarketach, restauracjach, stacjach benzynowych. W naszym kraju pierwszy rozwój rynku „kart bankowych” można zaobserwować już w latach sześćdziesiątych. Jednak wtedy akceptowało je bardzo mało punktów handlowych. Obsługą kart bankowych, punktów handlowo-usługowych, transakcji zajmowały się wówczas ORBIS Biuro Podróży oraz Polskie Linie Lotnicze LOT. Gwałtowny rozwój rynku kart bankomatowych możemy zauważyć od roku 1991, czyli od momentu powstania swobodnego rynku, zmian ustrojowych zaistniałych na przełomie lat 90.

KARTY BANKOWE

Na świecie pierwsze karty bankowe dające klientom dostęp do gotówki a nawet do kredytów wydano na przełomie lat 40 i 50 w USA. Wtedy, aby ułatwić podróżowanie, karty zaczęły wydawać hotele, restauracje i biura podróży. To z nich powstał American Express. W tym okresie powstały również dwa największe systemy bankowe zajmujące się obsługą kart: Visa i MasterCard. Dzisiaj wymiary karty kredytowej, karty bankomatowej oraz karty bankowej są znormalizowane. Proces produkcji; wytwarza się je z kilku warstw plastiku i folii w kształcie prostokąta o wymiarach 8,57 cm na 5,4 cm. Cechą karty bankowej jest zapisany lub wytłoczony na niej identyfikacyjny numer. Numer ma na celu identyfikację rachunku klienta, instytucji i organizacji płatniczej. Często na karcie bankowej umieszczone są również dane typu: termin ważności karty, imię i nazwisko okaziciela karty a nawet jego zdjęcie. Ponadto na karcie jest pole do podpisu a także znaki przynależności do systemów kart bankowych. Kolejną ważną rzeczą na karcie bankowej, karcie kredytowej, karcie bankomatowej jest pasek magnetyczny na którym można zapisać różne dane. Jakie informacje można opisać na karcie bankowej z paskiem magnetycznym jest szczerzej opisane w dziale karty magnetyczne. Obecnie mamy doczynienia z małą rewolucją w kartach bankowych a mianowicie banki zaczynają wydawać karty bankowe wyposażone w chip (mikroprocesor). Gdziekolwiek jesteśmy na świecie czy w Polsce czy w Chinach czy w Hiszpanii karty bankowe optycznie przypominają plastikowy prostokąt o kształtach 85,7 x 54 x 0,8 mm z symbolem emitującego banku i międzynarodowej organizacji płatniczej.

KARTY BANKOWE- rodzaje

Art. 63 ust. 3 - prawo bankowe - karty bankowe są bezpośrednim środkiem zapłaty, narzędziem rozliczeń bezgotówkowych.
Wśród kart bankowych służących do rozliczeń bezgotówkowych między innymi wyróżnia się:

Karty bankowe można podzielić w zależności od nazw wydawców, którzy są skupieni w dwóch międzynarodowych systemach zajmujących się kartami bankowymi

„Karty bankowe” - przyszłość

Karta bankowa czyli jak przyjęło się mówić pieniądz plastikowy służy wyłącznie do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w sklepach, ewentualne karta bankowa pełni funkcje płatnicze w wypadku operacji realizowanych przez bankomat. Charakteru karty bankomatowej nie zmienia także jej wykorzystywanie przez bank jako karty identyfikacyjnej w banku, np. zamiast konieczności okazywania dokumentu tożsamości - jako sprawdzenie danych posiadacza wystarcza wczytanie karty do terminala przed kasą i podanie prawidłowego numeru PIN. W wypadku bardzo duzych zlecen ponad 1 000 000 sztuk zlecenia wykonujemy wspólnie z zagranicznym producentem karty plastikowe. Karta bankowa lub karta bankomatowa (w języku angielskim ATM Card) będzie w najbliższych latach nowoczesnym narzędziem do dokonywania wypłat gotówki w bankomacie bądź innych operacji, które możliwe są do wykonania z jej użyciem, np. zmiana kodu PIN, sprawdzenie stanu rachunku, wydrukowanie historii transakcji na rachunku, złożenie prostego zlecenia płatniczego, operacji czekowe czy dostępu do funkcji depozytowych. Banki (czyli wydawcy kart bankowych, kart kredytowych, kart bankomatowych) aby przyciągnąć klientów starają się wyposażać bankomaty w różne funkcje przydatne w życiu codziennym, na przykład zdarza się, że w za pomocą karty bankowej możemy wykonywać specyficzne operacje bezgotówkowe czy transakcje płatnicze np. doładowanie konta telefonu komórkowego. Osoby dużo podróżujące, największy oraz najlepszy wykaz bankomatów w Polsce mogą znaleźć pod adresem www.karty.pl